giải phóng mặt bằng

Giải ngân vốn đầu tư công: “Ai không theo kịp, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”

“Vẫn là những dự án “quen thuộc” vướng khâu giải phóng mặt bằng, đã nhiều lần họp giao ban chuyên đề để tháo gỡ, tuy nhiên tiến độ giải ngân chưa

Phải đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT;), thời gian qua, công tác quản lý đất đai, trong đó có việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa