giải quyết hồ sơ

“4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp và giải quyết thủ tục hành chính

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, ông Lê Tuấn Hải - Quyền Chủ tịch UBND TP. Cà Mau, vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các