giải quyết khiếu nại

Cà Mau quan tâm sâu sát, trách nhiệm đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều ngày 19/6, Đoàn công tác Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ông Ngô Sách