Giám đốc Sở Văn hóa

Cần những quyết sách chiến lược cho du lịch Cà Mau

LTS: Du lịch Cà Mau được cho là có nhiều tiềm năng và lợi thế mà khó nơi nào có được. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà “ngành công nghiệp