giảm nghèo bền vững

Phụ nữ Cà Mau học Bác làm nhiều việc tốt

Với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa, mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ