Phụ nữ Cà Mau học Bác làm nhiều việc tốt

Gắn với phong trào Hội

Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu và thiết thực, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện các nội dung phong trào thi đua: “Làm theo lời Bác, phụ nữ Cà Mau thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Xác định học và làm theo Bác từ những việc làm thường xuyên, cụ thể, Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn và tích cực tuyên truyền vận động hội viên tự giác thực hiện mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; tiết kiệm điện, gas, nước; hùn vàng xây dựng nhà, chuộc đất; hùn tiền xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, mua Bảo hiểm y tế…

“Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” không chỉ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của chị em mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái của phụ nữ ở huyện Trần Văn Thời.

Thấm nhuần nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Theo đó, các cơ quan chuyên trách và cán bộ cơ sở tập trung cải tiến lề lối làm việc, ngày làm 8 giờ, bảo đảm khoa học và hiệu quả theo quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, quy chế cơ quan. Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, các cấp hội đã tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ, kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại ở đơn vị, phát huy thế mạnh sẵn có gắn với những hoạt động cụ thể. Từ đó tạo nên những chuyển biến rõ nét trong đạo đức, lối sống và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tùy theo từng vị trí công tác, mỗi cán bộ, hội viên học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể: Cán bộ chuyên trách tiết kiệm thời gian và văn phòng phẩm; hội viên làm kinh tế phát huy đức tính cần cù lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh; các chi hội, tổ, nhóm phát huy hiệu quả mô hình hũ gạo tình thương, nuôi heo đất…

Bà Dương Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Bên cạnh tuyên truyền quan điểm, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ, về vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, Hội LHPN các cấp đã uyển chuyển đưa những lời dạy, tình cảm thiêng liêng của Bác thành những việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp hội, của mỗi cá nhân. Từ đó phụ nữ Cà Mau đang dần xây dựng được hình ảnh “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Khi phong trào học tập và làm theo lời Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, cũng chính là lúc mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tự nhận thức phải tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

“Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”

Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã duy trì và hoạt động có hiệu quả các mô hình làm theo Bác: Nuôi heo đất; hũ gạo tình thương; tổ hùn vàng… Ba mô hình này hoạt động rất hiệu quả tại các cấp Hội phụ nữ huyện: Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước và Phú Tân; có tác động tích cực đối với cộng đồng, làm tăng thêm tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, kinh tế, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Cùng với các đoàn thể khác, các chi hội đăng ký giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Bằng các biện pháp hiệu quả, có 736/900 hộ đã thoát nghèo trong năm 2018, đạt 81,1%. Chị em các chi hội còn cho nhau vay không tính lãi, tổ chức lao động giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các hội viên cùng góp sức xây dựng cộng đồng phát triển bền vững, củng cố tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt…

Cùng với các đoàn thể khác, các chi hội đăng ký giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Bằng các biện pháp hiệu quả, có 736/900 hộ đã thoát nghèo trong năm 2018, đạt 81,1%.

Bà Dương Thu Hiền cho biết thêm: “Thành công của Hội LHPN tỉnh về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là đã chú trọng lồng ghép các chuyên đề vào nội dung sinh hoạt chi, tổ hội, phát động hội viên thực hiện học và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế. Đặc biệt, thực hiện chủ đề “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của chị em mà còn phát huy giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái của phụ nữ tại địa phương”.

Qua việc tuyên truyền, triển khai học tập các chuyên đề, quán triệt các quan điểm của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, thực hành tiết kiệm trong cán bộ, hội viên phụ nữ, trở thành điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác, qua đó tổ chức Hội ngày càng nâng cao uy tín và trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút chị em tham gia sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *