giảm nghèo thông tin

Góp phần “giảm nghèo thông tin” ở cơ sở

Ngày 15/10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT;) phối hợp với Viện TT&TT; tổ chức Tập huấn công tác thông tin và giảm nghèo về thông tin cho lãnh đạo,