Góp phần “giảm nghèo thông tin” ở cơ sở

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Thông tin và truyền thông, chia sẻ tại buổi tập huấn.

Các học viên được nghe Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện TT&TT, thông tin về vai trò của kênh TT&TT cơ sở trong bối cảnh mới; kỹ năng tổ chức sản xuất tin, chương trình truyền thanh cơ sở; kỹ năng viết bài về gương người tốt, việc tốt; kỹ năng đọc dẫn trong truyền thanh cơ sở.

Theo đó, các học viên được chia sẻ những kỹ năng tiếp cận thông tin, từ ngữ thích hợp cho chuyên ngành phát thanh,;nguồn tin, lựa chọn và kiểm chứng thông tin; kỹ năng phỏng vấn, luyện giọng; các cách tiếp cận khi viết về gương người tốt, việc tốt…

Từ những chia sẻ thực tế của cán bộ văn hóa thông tin từ cơ sở thì hiện nay, các phương tiện thông tin thông qua báo chí, các văn bản quy phạm pháp luật đến cơ sở chậm, hạn chế nội dung; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thông tin cơ sở gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu…

Do đó, việc đầu tư cơ sở vật chất góp phần phát huy tác dụng công tác thông tin cơ sở là rất quan trọng, bởi nghèo thông tin là một trong những nguyên nhân sẽ dẫn đến nghèo kiến thức ở nhiều lĩnh vực, gián tiếp dẫn đến nghèo về vật chất.

Việc phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xã hội, kết hợp chặt chẽ các phương tiện thông tin hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa thông tin cơ sở hiện có và chương trình nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin cơ sở sẽ góp phần “giảm nghèo thông tin”, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho người dân trên địa bàn dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *