Giảm tổng đàn

Gần 15 tỷ đồng thực hiện giảm tổng đàn và bảo vệ đàn heo giống

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xuất hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi tại 7 huyện: Ngọc Hiển, Phú Tân, Năm Căn, huyện Trần Văn Thời,

Ứng phó với dịch tả heo châu Phi: Giảm tổng đàn, bớt thiệt hại

Nguy cơ bệnh dịch tả lợn (heo) châu Phi tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh. Ứng phó với dịch được Cà Mau xem là nhiệm vụ trọng tâm, cấp