Giáo dục Cà Mau

Năm học 2019 – 2020, Cà Mau hoàn thành đúng tiến độ chương trình dạy và học

Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục Cà Mau bị ảnh hưởng do tình hình dịch COVID-19. Song đến nay, các trường trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn

Năm 2018, Cà Mau đã xóa được 199 điểm trường lẻ không còn phù hợp

Việc sắp xếp trường, lớp học, đội ngũ giáo viên hoàn thành tốt theo yêu cầu đặt ra. Kết quả, đã xóa được 199 điểm trường lẻ không còn phù hợp.