giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu

Ngày 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực