giáo dục thường xuyên

Ngày 1/9 tựu trường và ngày 5/9 khai giảng năm học mới 2020-2021

Các mốc thời gian này được quyết định trong Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Cà Mau: Học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/3

Học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, kể cả giáo dục thường xuyên, công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, được nghỉ