Cà Mau: Học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/3

Đó là nội dung trong văn bản mới đây của UBND tỉnh Cà Mau, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành, về việc thống nhất cho học sinh hệ giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học đến hết ngày 29/3 để phòng, chống dịch COVID-19.

(ảnh minh họa)

Theo công văn trên thì sinh viên, học viên trường Chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, TP. Cà Mau, các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn học tập bình thường.

Các cơ sở tin học, ngoại ngữ, trung tâm bồi dưỡng văn hóa trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo có thông báo học.

Các cơ sở giáo dục, nhà trường, thầy, cô giáo phối hợp với gia đình hướng dẫn học sinh tự ôn tập trong thời gian nghỉ học (có thể học tập thông qua việc cho bài tập, hướng dẫn kiến thức qua Internet, phương thức, công cụ hỗ trợ việc giảng dạy, học tập trong điều kiện phù hợp).

Công văn nêu rõ: Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời điểm này. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, TP. Cà Mau tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm; không tổ chức các hoạt động ngoại khóa hoặc tập trung đông người.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh tăng cường tuyên truyền việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ an toàn cho học sinh tại gia đình trong thời gian nghỉ học. Hướng dẫn học sinh nâng cao ý thức tự giác thực hiện phòng tránh dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục vệ sinh, khử trùng lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập, để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại sau khi kết thúc thời gian nghỉ học.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *