giao thông thủy

Du Lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 37: Hấp dẫn chợ nổi Cà Mau

Cà Mau là vùng sông nước, kênh rạch chằng chịt, giao thông thủy dễ dàng, là nơi lý tưởng để du khách ngồi tàu thăm thú đời sống mua bán, trao