giao thông trọng điểm

Nối liền các tuyến giao thông trọng điểm

Trên địa bàn huyện Phú Tân hiện có gần 700km lộ bê-tông nông thôn. Đây là kết quả có được từ sự chung sức của Nhà nước và nhân dân trong