giàu ổn định

Khi phụ nữ không còn là phái yếu! Bài cuối: Giảm nghèo, tăng khá, giàu ổn định

“Đó là quan điểm của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh, bình quân nếu giảm được một hộ nghèo thì phải tăng được một hộ trung bình hoặc