giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phấn đấu cuối năm, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến với người dân

“Nhằm đảm bảo tốt hơn công tác quản lý đất đai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, đơn vị đã ban hành Kế hoạch 44 thực hiện cấp

Liên quan đến khiếu nại của bà Lê Thị Khiêm: Sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai

Liên quan đến khiếu nại của bà Lê Thị Khiêm (Phường 1, TP. Cà Mau) diễn ra trong một thời gian dài chờ kết luận thanh tra,