Liên quan đến khiếu nại của bà Lê Thị Khiêm: Sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai

Kết quả thanh tra xác định, ông Nguyễn Quang xây dựng nhà trọ Vương Tuyền lấn chiếm phần kênh giáp đường Ngô Quyền 3,4m, phía sau giáp Khu đô thị mới Licogi 4,36m, là vi phạm Luật Đất đai, cần phải được xử lý theo quy định.

Trước đó, gia đình bà Khiêm đã có đơn khiếu nại đến UBND TP. Cà Mau để yêu cầu can thiệp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nội dung khiếu nại thể hiện: “Vào năm 2002, gia đình bà (8 hộ) nhận chuyển nhượng của ông Ngô Thuận và bà Nguyễn Thị Mai toàn bộ thửa đất số 48 có nguồn gốc theo mục kê năm 1999, gần 8.000m2 nhưng khi cấp giấy CNQSDĐ, thửa 48 có 7.440m2, mặt tiền giáp kênh xáng 40m (thực tế là 43m). Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên cho các hộ thuộc gia đình tôi, phải trừ đi khoảng lùi 6m bờ kênh. Ngược lại, mặt tiền đường Ngô Quyền chúng tôi được cấp giấy CNQSDĐ là 51m ngang (nhưng đất ngoài thực địa là 57m), phần đất dư ngoài thực địa có xác nhận của chủ đất cũ và khi mua có ranh mốc rõ ràng, nhưng từ khi mua đến hiện nay, nhiều lần ông Quang tự ý phá bỏ ranh mốc hơn 10 lần và gần đây, năm 2010, ông Quang tự sang lấp trái phép nhằm xóa đi hiện trạng ranh mốc giữa hai bên để hợp thức hóa phần đất chuyển nhượng vi phạm”.

Qua xem xét, rà soát lại các tài liệu cũng như từ ý kiến của các bên có liên quan, đoàn thanh tra TP. Cà Mau nhận thấy, nội dung khiếu nại của gia đình bà Khiêm, trong đó có việc ông Nguyễn Quang và ông Phạm Văn Thương khi được cấp giấy CNQSDĐ lấn chiếm, phá hủy ranh mốc, tự ý san lấp trái phép qua phần đất hợp pháp của gia đình, đất giải tỏa chưa có quyết định thu hồi kéo dài 10 năm qua, ngang nhiên thi công, mua bán cấp giấy CNQSDĐ là có cơ sở. Các hộ này khi mua bán không theo thủ tục, trình tự của pháp luật.

Theo đó, phần đất của ông Phạm Văn Thương trước khi sang bán, đất của ông chỉ có 60m chiều ngang giáp đường Ngô Quyền. Sau đó, đất được bán và cấp giấy CNQSDĐ cho 5 hộ, gồm: Ông Trần Thanh Liêm 10,26m, ông Trần Lê Đông Thức 10,26m, ông Nguyễn Văn Đấu 22m.

Phần đất của ông Tô Thanh Tiếng (sau khi thu hồi và bồi thường để xây dựng Khu đô thị mới Licogi) có chiều ngang giáp đường Ngô Quyền 5m (cạnh góc vuông 4m), chiều dài cạnh phía Bắc 150m, cạnh phía Nam 152m, được UBND TP. Cà Mau cấp giấy CNQSDĐ ngày 16/6/2000. Nhưng thực tế, thửa đất của ông Phạm Văn Thương bán lại cho ông Nguyễn Văn Chiếm, sau đó ông Chiếm bán lại cho ông Tiếng, đất có cạnh dài nhất chỉ hơn 107m. Như vậy, việc cấp giấy cho ông Tiếng là chưa đúng với thực tế.

Còn UBND TP. Cà Mau cấp giấy CNQSDĐ cho ông Nguyễn Quang ngày 22/5/2009 diện tích đất có chiều ngang giáp đường Ngô Quyền 24m là chưa chính xác. “Như vậy, chiều ngang giáp đường Ngô Quyền theo giấy CNQSDĐ cho 5 hộ nói trên là 70,52m là sai, cấp đúng là 59,99m”, kết luận thanh tra của UBND TP. Cà Mau nêu rõ.

Ngoài ra, kết quả thanh tra cũng xác định, ông Nguyễn Quang xây dựng nhà trọ Thanh Tuyền lấn chiếm phần kênh giáp đường Ngô Quyền 3,4m, phía sau giáp Khu  đô thị mới Licogi 4,36m là vi phạm Luật Đất đai, cần phải được xử lý theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau giao Trưởng phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng lập kế hoạch giải tỏa phần Kênh 83 mà ông Nguyễn Quang đã lấn chiếm để trả lại theo hiện trạng ban đầu.

Giao Trưởng phòng Nội vụ thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác cấp giấy CNQSDĐ cho ông Nguyễn Quang và ông Tô Thành Tiếng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND         TP. Cà Mau cũng kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Cà Mau phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi giấy CNQSDĐ cấp sai, trong đó có giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Quang và bà Nguyễn Hồng Luông vào năm 2009, giấy chứng nhận số AO 962599 thuộc thửa 302, tờ bản đồ số 2, giấy CNQSDĐ số B 093539 năm 2000 của ông Tô Thành Tiếng thuộc thửa 1510 tờ bản đồ số 1 để cấp lại giấy mới theo quy định. Đồng thời điều chỉnh giấy CNQSDĐ của gia đình bà Lê Thị Khiêm có chiều ngang giáp đường Ngô Quyền là 53,44m.

Theo diễn tiến của vụ việc, sau khi tiếp nhận kết luận từ UBND thành phố, người trong cuộc có những phản hồi gì, cũng như còn những vấn đề gì chưa được làm rõ, cách xử lý sai phạm của chính quyền sở tại có tạo được sự đồng thuận của dư luận hay không, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tại các số báo tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *