gieo duyên đầu xuân

Sớt bát gieo duyên đầu xuân

Hơn 400 vị chư tăng đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cùng hàng ngàn phật tử đã cùng tiến hành và tham gia nghi thức Lễ Sớt bát