giữ an toàn

Quyết tâm giữ an toàn, không để tái phát dịch COVID-19

Các Bộ, ngành, địa phương cần phải đề phòng chặt chẽ các nguồn lây có nguy cơ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt khâu quản lý; tuyệt