Giữ gìn nghệ thuật

Giữ gìn nghệ thuật đờn ca tài tử

Tại huyện Năm Căn, hoạt động đờn ca tài tử (ĐCTT) chủ yếu trong các buổi liên hoan, đám tiệc phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Vài năm