góp sức vì sự phát triển của quê hương Cà Mau

Nỗ lực, góp sức vì sự phát triển của quê hương Cà Mau

Trong những năm qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Cà Mau) luôn cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng