hạ quyết tâm

Chỉ đạo phải đều tay, hạ quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới theo nghị quyết

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Lê Văn Sử tại buổi làm việc với UBND huyện U Minh về công tác xây dựng