hài cốt liệt sĩ

Xúc động an táng hài cốt liệt sĩ trong tháng 7 nghĩa tình !

Trước đó, trong quá trình cải tạo đất sản xuất, người dân ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau) phát hiện một bộ xương người. Chính quyền và cơ quan chuyên môn vào cuộc, khai thác mở rộng,