Hải Phòng

“Hải Phòng – Khát vọng vươn lên”

NSNA Vũ Dũng (Phạm Vũ Dũng), sinh năm 1954, quê Hà Nội, hiện sinh sống tại Hải Phòng. Anh nguyên là phóng viên Báo Hải Phòng, có hơn 35 năm cầm