Hải quân vùng 5

Thăm, chúc tết lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển

Sáng 21/1, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Sử làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Hải đội 402 (Bộ