hành chính nhà nước tỉnh

Phấn đấu tăng nhiều bậc các chỉ số quan trọng

Theo những gì đặt ra, chỉ tiêu trong năm 2020, Cà Mau phấn đấu tăng ít nhất 5 bậc vị trí xếp hạng của Chỉ số cải cách hành chính (PAR