Phấn đấu tăng nhiều bậc các chỉ số quan trọng

Trong năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, nhằm tạo bước phát triển đột phá trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh: Triển khai ứng dụng Zalo vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho các DN; đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra cải CCHC theo hướng tăng cường công tác kiểm tra đột xuất; triển khai thực hiện thí điểm liên thông một số TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đất đai; thực hiện chấm điểm, công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố… Đồng thời, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, xử lý kịp thời đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị thông qua cuộc họp định kỳ hàng tháng về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng sâu rộng, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương và hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả công bố các chỉ số có liên quan đến công tác CCHC của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã xác định rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, qua đó phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cải thiện vị trí xếp hạng của các chỉ số trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Với nhiều giải pháp được triển khai trong hoạt động CCHC, nâng cao tính phục vụ người dân, qua kết quả đánh giá cho thấy mức độ hài lòng của người dân, DN đối với kết quả giải quyết TTHC tại các đơn vị được nâng cao.

Toàn tỉnh hiện có 465 TTHC được cung cấp mức độ 4; 997 TTHC mức độ 3. Địa phương vẫn sẽ xác định xây dựng chính quyền điện tử; đáp ứng, nâng chất phục vụ người dân và DN là yếu tố quan trọng trong CCHC tại địa phương. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VIC) đảm bảo chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu; đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đảm bảo yêu cầu bảo mật theo quy định.

Kiện toàn cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Thực hiện tích hợp ứng dụng Zalo trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, nhằm phục vụ người dân nộp, tra cứu hồ sơ trực tuyến; trao đổi, góp ý, đánh giá mức độ hài lòng của người dân sau khi thực hiện dịch vụ công… Tiếp tục rà soát, công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với những TTHC đủ điều kiện thực hiện theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp, nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến.

Như những gì đặt ra, trong năm 2020 này, địa phương phấn đấu hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Giảm tối thiểu 2% biên chế công chức so với số được giao năm 2019; giảm tối thiểu 2,5% đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập bình quân cả tỉnh và giảm tối thiểu 2% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *