Phân loại những chỉ số thành phần để có giải pháp hiệu quả hơn

Khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện, trình phê duyệt, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất và khả thi, nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua kết quả công bố của VCCI, PCI tỉnh Cà Mau năm 2019 đạt 64,10 điểm (tăng 2,37 điểm), xếp thứ 45/63 tỉnh, thành cả nước (tăng 4 hạng so với năm 2018), xếp thứ 9/13 (tăng 4 bậc) so với các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL, thuộc nhóm điều hành khá trên bản đồ PCI cả nước. Kết quả PCI năm 2019 đánh dấu 4 năm liên tục PCI của Cà Mau có những chuyển biến tích cực về thứ hạng và điểm số. Kết quả này đã ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm vừa qua.

Trên cơ sở đạt được, cũng như nhìn nhận hạn chế, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình UBND tỉnh kế hoạch cải thiện PCI năm 2020 và những năm tiếp theo, với nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, xác định mục tiêu chung là tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính năng động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của các cấp, các ngành trong cải thiện chỉ số PCI của tỉnh; thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, đồng hành cùng doanh nghiệp. Phấn đấu năm 2020 và những năm tiếp theo, kết quả PCI tỉnh Cà Mau tiếp tục được tăng hạng và xếp vào nhóm khá trên bản đồ PCI của các tỉnh, thành phố cả nước.

Để hoàn thành mục tiêu này, việc cần thiết là phân loại các chỉ số thành phần, để từ đó có những giải pháp hiệu quả. Trong đó tập trung cải thiện mạnh 4 chỉ số thành phần (tiếp cận đất đai, đào tạo lao động, tính năng động, cạnh tranh bình đẳng) có điểm số thấp hơn điểm số trung vị cả nước.

Duy trì và phát huy 6 chỉ số thành phần (chi phí không chính thức, tính minh bạch, thiết chế pháp lý, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước) có điểm số bằng, cao hơn điểm số trung vị cả nước. Chú trọng cải thiện các chỉ số thành phần chiếm trọng số cao trong tính điểm PCI, gồm các chỉ số: Đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tính minh bạch.

Phấn đấu cải thiện các chỉ tiêu chuyển biến tiêu cực và các chỉ số thành phần PCI của tỉnh để tăng hạng và đạt mục tiêu đề ra trong năm. Chỉ số tiếp cận đất đai tiếp tục được xác định là chỉ số “khó”, nằm trong nhóm cần cải thiện ngay. Kế hoạch trình UBND tỉnh cũng xác định cụ thể từng giải pháp phải được triển khai để cải thiện chỉ số này.

Theo đó, để cải thiện chỉ số này, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh; tạo lập quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; công khai và triển khai thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được phê duyệt. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của Tổ hỗ trợ tiếp cận đất đai và giải quyết TTHC để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp khi liên hệ thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật về đất đai. Rà soát các công trình, dự án đã ban hành thông báo, quyết định thu hồi đất và đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa triển khai, thực hiện được, nhất là các dự án, công trình trọng điểm để tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát hiện kịp thời những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, TP. Cà Mau chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan có trách nhiệm công khai và triển khai thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất đã được phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *