PCI

Từ tính tiên phong đến những cách làm hay

Năm qua, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng trưởng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Niềm phấn khởi đó có đóng góp đáng ghi nhận trong quyết

Nhiều giải pháp cải thiện PCI

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cà Mau trong năm 2018 mặc dù có chuyển biến, song kết quả không như mong đợi; nhiều chỉ số thành

Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai

Trước thực trạng chỉ số thành phần tiếp cận đất đai trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) những năm qua còn khá khiêm tốn, để cải thiện,

Thảo luận tại hội trường Kỳ họp HĐND tỉnh: Chưa làm tốt công tác quy hoạch

Tiếp tục các nội dung diễn ra tại Kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh khóa IX, sáng 6/12, các đại biểu thảo luận tại hội trường, tập trung vào những

Bàn giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

Sáng nay 17/7, UBND tỉnh hội nghị bàn giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2019.

Gỡ “gánh nặng” cho doanh nghiệp từ cải thiện Chỉ số chi phí không chính thức

Chi phí không chính thức là chỉ số nhạy cảm trong thành phần cấu thành Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chỉ số này là rào cản lớn

Cà Mau đứng thứ 49 trong 63 tỉnh, thành cả nước

Dù có nhiều quyết tâm và tiến bộ, tuy nhiên Cà Mau vẫn tiếp tục đứng cuối bảng tại khu vực ĐBSCL trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp

Phân loại những chỉ số thành phần để có giải pháp hiệu quả hơn

Trên cơ sở kết quả đạt được từ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu

Phấn đấu tăng nhiều bậc các chỉ số quan trọng

Theo những gì đặt ra, chỉ tiêu trong năm 2020, Cà Mau phấn đấu tăng ít nhất 5 bậc vị trí xếp hạng của Chỉ số cải cách hành chính (PAR

PCI tỉnh Cà Mau : Cần những giải pháp đột phá

Theo công bố, kết quả PCI của tỉnh Cà Mau năm 2018 xếp hạng 49/63 tỉnh, thành trong cả nước, thuộc nhóm trung bình cả nước, cải thiện tăng 2 hạng