Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai

Tận dụng mọi nguồn lực để tạo “quỹ đất sạch” giới thiệu đến nhà đầu tư là một trong nhiều giải pháp quan trọng.

Theo đó, đơn vị đã đăng tải công khai, đầy đủ các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin về đất đai và thành lập kênh trao đổi thông tin “Đồng hành cùng doanh nghiệp (DN)” trên Trang thông tin điện tử, để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các khó khăn vướng mắc cho DN và tuyên truyền đến các DN thông qua Hội nghị đối thoại với DN về thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT. Thống kê và đăng công khai 9 tổ chức có chức năng đo đạc bản đồ (được Bộ TN&MT cấp giấy phép hoạt động) trên trang thông tin điện tử, để người dân và DN biết và chủ động lựa chọn.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra Văn phòng Đăng ký đất đai (kể cả các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố) về việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ về đo đạc, lập hồ sơ địa chính cho các tổ chức, cá nhân. Kết quả trong năm 2018, Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố đã ký kết 13.374 hợp đồng dịch vụ đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thực hiện rà soát, tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai với tổng số 20 TTHC, tỷ lệ tiếp tục cắt giảm là từ 5 – 50% (tùy từng TTHC). Theo đó, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất nhiều nhất là 21 ngày và ít nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Song song đó, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra đối với 8 tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Qua kiểm tra, có 4 tổ chức, DN sử dụng đất đúng mục đích do Nhà nước giao, cho thuê; 3 tổ chức, DN sử dụng đất không đúng mục đích và 1 DN không đưa đất vào sử dụng. Thực hiện kịp thời công tác thẩm định phương án giải phóng mặt bằng, trong năm 2018 đã tiếp nhận 10 phương án giải phóng mặt bằng và đã thẩm định, trình phê duyệt 5 phương án, còn 5 phương án đang thẩm định.

Hoàn thành rà soát quỹ đất công trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; kế hoạch sử dụng đất của 8 huyện và TP. Cà Mau, đã tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công bố, công khai theo quy định; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh, trình Bộ TN&MT thẩm định để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số tiếp cận đất đai năm 2017 của tỉnh Cà Mau đạt 6,19 điểm, xếp hạng 39/63 tỉnh. Mặc dù chỉ số tiếp cận đất đai tăng 0,5 điểm, nhưng tỉnh Cà Mau lại tụt 22 hạng so với năm 2016.

Tìm ngay giải pháp để cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai là chỉ đạo bắt buộc của UBND tỉnh Cà Mau đối với Sở TN&MT. Cùng với việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về TTHC cho DN và nhà đầu tư, Sở chủ động liên hệ với Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp, đơn vị có chỉ số tiếp cận đất đai những năm qua luôn đứng đầu cả nước, để trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm.

Sở TN&MT xác định rõ, ngoài cơ chế chính sách thông thoáng, yếu tố quyết định đến cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai là thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp xúc, thực hiện công vụ với DN và nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *