Chỉ số năng lực cạnh tranh

Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai

Trước thực trạng chỉ số thành phần tiếp cận đất đai trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) những năm qua còn khá khiêm tốn, để cải thiện,

“Bà đỡ” của nền hành chính hiện đại

Với quyết tâm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển dần từ nền hành chính quản lý sang phục vụ nhân dân, thời gian qua, Cà Mau