năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Nhiều giải pháp cải thiện PCI

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cà Mau trong năm 2018 mặc dù có chuyển biến, song kết quả không như mong đợi; nhiều chỉ số thành

Cà Mau đứng thứ 49 trong 63 tỉnh, thành cả nước

Dù có nhiều quyết tâm và tiến bộ, tuy nhiên Cà Mau vẫn tiếp tục đứng cuối bảng tại khu vực ĐBSCL trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp

Phân loại những chỉ số thành phần để có giải pháp hiệu quả hơn

Trên cơ sở kết quả đạt được từ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu

Cà Mau: 4/10 chỉ số thành phần thấp hơn điểm trung vị của cả nước

Dù đã có chuyển biến, song so với mặt bằng chung và những gì đã thực hiện trong quyết tâm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),