Cà Mau: 4/10 chỉ số thành phần thấp hơn điểm trung vị của cả nước

Theo kết quả phân tích cho thấy chỉ số Đào tạo lao động vẫn thấp điểm.

Cụ thể, trong năm 2019, bên cạnh 6/10 chỉ số bằng và cao hơn điểm trung vị cả nước, còn lại 4/10 chỉ số thành phần PCI năm 2019 thấp hơn so với điểm trung vị cả nước. Cụ thể, chỉ số tiếp cận đất đai gồm 11 chỉ tiêu, trong đó có 4/11 chỉ tiêu chuyển biến tiêu cực; đào tạo lao động gồm 11 chỉ tiêu, trong đó có 8/11 chỉ tiêu chuyển biến tiêu cực; tính năng động gồm 9 chỉ tiêu, trong đó có 6/9 chỉ tiêu chuyển biến tiêu cực; cạnh tranh bình đẳng, gồm 14 chỉ tiêu, trong đó có 11/14 chỉ tiêu chuyển biến tiêu cực.

Theo đánh giá của ngành chức năng, nhìn chung, thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm cải thiện PCI, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư ngày càng được tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong gia nhập thị trường để hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải thiện PCI của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Phần lớn các DN của tỉnh có quy mô nhỏ, hộ kinh doanh gia đình nên khả năng tiếp cận, tìm hiểu thông tin qua mạng, các kênh thông tin điện tử còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng nhiều đến năng lực cạnh tranh của DN.

Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh phần lớn sản xuất còn nhỏ lẻ, theo mùa vụ, chất lượng, mẫu mã hàng hóa chưa đáp ứng theo tiêu chuẩn yêu cầu cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường, đặc biệt là đối với các siêu thị lớn, hiện đại trong nước và các nhà nhập khẩu. Hạ tầng kỹ thuật của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều chưa được đầu tư hoàn thiện nên chưa thu hút được các nhà đầu tư để khai thác các tiềm năng của tỉnh, các dự án đầu tư phát triển năng lượng tái tạo tiến độ thực hiện chậm.

Lãi suất vay các ngân hàng thương mại đã giảm so với trước đây nhưng DN vẫn khó tiếp cận vì không đáp ứng đủ điều kiện tín dụng theo quy định của ngân hàng. Công tác triển khai dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4, người dân chưa tích cực tham gia; chưa có nguồn lực để thực hiện sàn giao dịch công nghệ điện tử nên hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ còn hạn chế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác và công khai các loại thủ tục hành chính cũng như sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính trong giải quyết thủ tục cho DN, nhà đầu tư hiệu quả chưa cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, thực hiện các thủ tục về đất đai còn gặp khó khăn, chậm khắc phục; công tác kiểm kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ còn để xảy ra sai sót…

Từ thực tế đặt ra, quyết tâm cải thiện PCI trong những năm tiếp theo, việc nhìn nhận đúng thực trạng và đề ra nhiều giải pháp bám sát với điều kiện thực tế của địa phương là điều cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *