cải cách hành chính

Từng bước hiện đại hóa nền hành chính

Trong những năm qua, Cà Mau đã đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần vào công

Sở Giao thông vận tải: Hoàn thành 14/18 nhiệm vụ

Theo đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Cà Mau, qua kiểm tra thực tế tại Sở Giao thông vận tải cho thấy, hoạt động CCHC tại đơn vị

Nỗ lực phục vụ người dân

Chọn công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ đột phá để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế -

Nâng chất năng lực cán bộ là nhiệm vụ then chốt

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Để hoàn thành

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quá trình cải cách hành chính

Thời gian qua, Cà Mau đã có nhiều đổi mới nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức nhằm đáp ứng có

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính

Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và những yếu

Chỉ số cải cách hành chính năm 2018: Nhiều đơn vị bị điểm trừ

Mới đây, UBND tỉnh đã công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 trên địa bàn. Kết quả này tiếp tục phản ánh tương

Sở Công thương dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2019 nhóm sở, ngành cấp tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND huyện và TP. Cà Mau. Theo đó, không có đơn

Nền nông nghiệp khá “nhạy cảm” trước thiên tai

Thảo luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của UBND tỉnh (ngày 8/1), Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau hứa hẹn năm nay sẽ quyết tâm

Kiện toàn, nâng chất hoạt động của ngành Tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Minh Hải thành lập ngày 23/9/1982 và sau khi tái lập tỉnh Cà Mau vào ngày 1/1/1997, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau được thành lập. Qua