Từng bước hiện đại hóa nền hành chính

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (người ngồi) tham quan Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, ngày 1/8/2018.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, việc ứng dụng CNTT đã và đang ngày càng trở nên sâu rộng, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương và hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng được xử lý qua mạng Internet.

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện: U Minh, Phú Tân, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Cái Nước, Trần Văn Thời, Thới Bình, tổ chức tập huấn phần mềm một cửa điện tử cho công chức cấp huyện, cấp xã (riêng UBND huyện Năm Căn tự tổ chức tập huấn). Qua đó, việc vận hành phần mềm một cửa điện tử đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa vận hành phần mềm hoặc có vận hành nhưng số lượng hồ sơ được cập nhật còn hạn chế, nhất là đối với các đơn vị cấp xã.

Toàn tỉnh hiện có 465 TTHC được cung cấp mức độ 4; 997 mức độ 3. Trong năm 2018, có 12.965 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 7,03% tổng số hồ sơ tiếp nhận (Kế hoạch đề ra là 20%). Thực hiện dịch vụ bưu chính công ích: Toàn tỉnh hiện có trên 1.100 TTHC được công bố thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả, 6.810 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với việc sử dụng chữ ký số, tỉnh cũng đã cấp 967 chữ ký số (cấp cho tổ chức là 265 chữ ký; cấp cho cá nhân là 702 chữ ký). Qua theo dõi, kiểm tra, chỉ có 280 chữ ký số được sử dụng thường xuyên, tỷ lệ 28,96%.

Trong năm, Ban Dân tộc tỉnh đã quyết định công bố áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động chuyên môn của đơn vị. Như vậy, đã có 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 9/9 huyện, thành phố quyết định công bố áp dụng thực hiện theo tiêu chuẩn ISO, đạt tỷ lệ 100%. Năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 6/7/2018, phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT vào Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống cơ quan nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2018 – 2019.

ISO điện tử hướng đến việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan, đơn vị kiểm soát quá trình giải quyết công việc nội bộ. Thông qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công tại địa phương. Đây là bước chuẩn hóa phương pháp làm việc, cải cách phương thức làm việc.

Năm 2018, Cà Mau triển khai áp dụng ISO điện tử vào hoạt động của 42 UBND cấp xã trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, TP. Cà Mau và 20 đơn vị các sở, ban, ngành, trong năm 2019 sẽ thực hiện với các đơn vị còn lại.

Theo UBND tỉnh, năm 2019, địa phương vẫn sẽ xác định xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, đáp ứng, nâng chất phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VIC) đảm bảo chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu; đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo yêu cầu bảo mật theo quy định.

Kiện toàn cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Thực hiện tích hợp ứng dụng Zalo trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, nhằm phục vụ người dân nộp, tra cứu hồ sơ trực tuyến; trao đổi, góp ý, đánh giá mức độ hài lòng của người dân sau khi thực hiện dịch vụ công… Thực hiện tốt việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo quy định; triển khai ISO điện tử đến các đơn vị hành chính cấp xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *