“Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều cơ sở Đoàn đã nhận phụng dưỡng, giúp đỡ gia đình chính sách nghèo, Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh…, tuổi trẻ Cà Mau luôn là lực lượng hùng hậu, xung kích, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Các phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực: “Tuổi trẻ Cà Mau học tập và làm theo Bác”, nghĩa tình biên giới, hải đảo; đền ơn đáp nghĩa và tri ân các anh hùng, liệt sĩ; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; tình nguyện vì an sinh xã hội; lập thân, lập nghiệp… thu hút đông đảo thanh niên tham gia, thực sự tạo môi trường để bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Có được những thành tựu trên là do các cấp bộ Đoàn trong tỉnh xác định nội dung các phong trào hành động cách mạng sát với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với lợi ích chính đáng và khao khát của thanh niên. Đồng thời thường xuyên đổi mới phương thức, đa dạng hóa công cụ giáo dục thanh thiếu niên, trong đó chú trọng thông qua các phong trào hành động cách mạng để giúp thanh thiếu niên hiểu và quyết tâm hành động vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của Đoàn. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thực sự là những tấm gương sáng, lôi cuốn được mọi tầng lớp thanh niên đồng thuận thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Thanh niên lên đường nhập ngũ, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng.

Các trò chơi, phong trào mang tính tập thể được quan tâm tổ chức nhằm đoàn kết, gắn bó, động viên thanh niên thi đua lao động, học tập và công tác.

Chủ đề Tháng Thanh niên năm 2016 do Trung ương Đoàn phát động là “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch các hoạt động xoay quanh chủ đề: “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng xã hội, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, gắn với nội dung trọng tâm: Nghề nghiệp, việc làm, môi trường xanh, an sinh xã hội và mừng sinh nhật Đoàn. Tháng Thanh niên năm nay, các hoạt động không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, huyện mà hướng đến tận cơ sở. Theo đó, các đơn vị phải cụ thể hóa thành những công trình, phần việc gắn với đặc điểm tình hình tại đơn vị, gắn với nhu cầu thiết thực của thanh niên, chứ không bắt buộc phải theo thứ tự của chủ đề hàng tuần.

Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì an sinh xã hội.

Giai đoạn mới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phát huy tính tự giác và khả năng sáng tạo của thanh niên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, nhằm hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, vui chơi, giải trí, chuẩn bị kỹ năng xã hội cần thiết cho cuộc sống.

Ngoài những công trình, phần việc thiết thực, tuổi trẻ Cà Mau còn thể hiện sự năng động khi chung tay làm công tác tuyên truyền, vận động, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong mọi phong trào, hành động, thanh niên Cà Mau quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân, tôn thêm niềm tự hào về tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *