Nỗ lực phục vụ người dân

Cán bộ bộ phận một cửa huyện giải đáp, hướng dẫn tận tình cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Năm 2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn tiếp nhận 33.109 hồ sơ thực hiện cơ chế một cửa và 3.519 hồ sơ thực hiện một cửa liên thông. Theo đó, UBND huyện và các xã, thị trấn đã giải quyết sớm hơn so với quy định 4.641 hồ sơ và 31.980 hồ sơ đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn.

Huyện cũng đã công khai thủ tục hành chính (TTHC) trên phần mềm một cửa điện tử và bộ phận một cửa huyện đối với 320/320 TTHC của 41 lĩnh vực cấp huyện; ban hành các quyết định cắt giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC thuộc thẩm quyền. Qua thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến người dân, tổ chức về mức độ hài lòng, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ CC,VC đang làm việc tại bộ phận một cửa huyện, hầu hết các ý kiến của người dân, doanh nghiệp đều rất hài lòng đối với tinh thần và thái độ phục vụ của CC,VC tại bộ phận. Bà Bào Thúy Út (ấp Xóm Mới, xã Tạ An Khương Đông) nhận xét: “Cán bộ bộ phận một cửa đón tiếp người dân niềm nở và hướng dẫn rất nhiệt tình”. Ông Trần Minh Kháng (ấp Tân Thới A, xã Tạ An Khương Đông) chia sẻ: “Việc CCHC của huyện rất tốt vì đáp ứng được yêu cầu của người dân, không còn cảnh phải chờ đợi như trước”.

Huyện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác CCHC, đem lại hiệu quả tích cực: Thành lập cổng thông tin của huyện, các ban, ngành cấp huyện đều xây dựng được website riêng với đầy đủ các ứng dụng nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các mặt kinh tế, tiềm năng của địa phương, đối thoại với công dân, doanh nghiệp; UBND huyện và các xã, thị trấn, một số ngành cấp huyện cũng vận hành sử dụng phần mềm VIC… Bên cạnh đó, khai thác có hiệu quả mô hình “một cửa hiện đại”; tăng cường kiểm soát TTHC và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước trên từng lĩnh vực.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện Đầm Dơi vẫn còn một số hạn chế: Số lượng hồ sơ được thực hiện trực tuyến thông qua phần mềm Một cửa điện tử còn thấp; việc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, CC,VC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chưa đảm bảo…

Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, thời gian tới, huyện Đầm Dơi xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC và khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức cung ứng dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện công tác CCHC và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. “Huyện sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh, giảm phiền hà và chờ đợi của người dân; tập trung nâng cao các chỉ số CCHC và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công”, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Thuần cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *