phục vụ người dân

Nỗ lực phục vụ người dân

Chọn công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ đột phá để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế -

Hết lòng phục vụ người dân

Sau những ngày làm việc, hầu như ai cũng muốn dành ngày cuối tuần cho gia đình hoặc cho các công việc cá nhân. Tuy nhiên, đối với cán bộ, chiến