CCHC

Sở Giao thông vận tải: Hoàn thành 14/18 nhiệm vụ

Theo đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Cà Mau, qua kiểm tra thực tế tại Sở Giao thông vận tải cho thấy, hoạt động CCHC tại đơn vị

Nỗ lực phục vụ người dân

Chọn công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ đột phá để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế -

Nâng chất năng lực cán bộ là nhiệm vụ then chốt

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Để hoàn thành

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính

Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và những yếu

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Văn phòng Chính phủ vừa công bố kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính

Cà Mau quyết tâm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, tỉnh Cà Mau xếp hạng 49, tăng 3 bậc so với năm 2018; chỉ số hài lòng cũng tăng 5 bậc so

Cải cách hành chính và góc nhìn từ thực tiễn

Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được tỉnh đặc biệt chú trọng, với những chỉ đạo quyết liệt, nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, góp