Cà Mau quyết tâm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

Tăng 5 bậc so với năm 2019

Thứ hạng này một lần nữa khẳng định, công tác CCHC đã và đang được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt. Để công tác CCHC đạt hiệu quả tốt nhất, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh thời gian qua được chú trọng. Minh chứng cụ thể là UBND tỉnh ban hành hàng loạt các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC, tạo cơ sở để các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC được tốt hơn. Công tác rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) người dân và doanh nghiệp (DN) được tăng cường; kịp thời bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi, công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Nhiều TTHC liên quan đến các lĩnh vực: Tư pháp, nông nghiệp, đầu tư, tài nguyên và môi trường, y tế, công thương, giao thông vận tải… tiếp tục được cắt giảm, không chỉ giúp giảm chi phí cho cơ quan hành chính nhà nước mà còn tiết kiệm cho người dân và DN.

Tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản để trao đổi thông tin, kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; thực hiện tích hợp vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành để thực hiện ký số phục vụ trao đổi liên thông văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng. Triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC nhằm đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, DN…

Phấn đấu cải thiện 5 bậc Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2020.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều sở, ngành, địa phương đã có nhiều sáng kiến, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác CCHC; chú trọng công tác hướng dẫn, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch, thu hút các nhà đầu tư đến với Cà Mau.

Bên cạnh đó, hàng năm trên cơ sở kết quả CCHC được công bố, tỉnh tổ chức hội nghị rà soát, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả CCHC theo từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần để chỉ đạo, phân công cụ thể từng sở, ngành, địa phương, đề ra các giải pháp để khắc phục, nhằm tạo mọi điều kiện, thuận lợi nhất cho người dân, DN trong thực hiện các TTHC có liên quan.

Với quyết tâm cao trong đẩy mạnh hoạt động CCHC, nâng cao chỉ số này trên bảng xếp hạng, vừa qua, tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện với nhiều mục tiêu, giải pháp quan trọng. Theo UBND tỉnh, mục đích đặt ra là tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC; phấn đấu cải thiện 5 bậc Chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2020; người đứng đầu các cấp, các ngành có sự tham gia, vào cuộc tích cực hơn nữa đối với công tác CCHC nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trên tất cả lĩnh vực, nhất là trong giai đoạn kinh tế – xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành nhà nước của tỉnh.

Nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Để hoàn thành mục đích trên, tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng là tăng cường chỉ đạo, điều hành và kiểm tra việc tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó là chủ động nghiên cứu và triển khai thực hiện những sáng kiến, giải pháp mới về CCHC. Hàng năm, mỗi sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố phải có ít nhất một sáng kiến hoặc giải pháp mới trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra CCHC tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (mỗi năm kiểm tra ít nhất 30% số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố); xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời, đúng quy định tất cả những vấn đề được phát hiện qua kiểm tra. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân, DN.

Đối với lĩnh vực CCHC, tiếp tục thực hiện đúng quy định về ban hành TTHC; thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý kịp thời, đúng quy định những TTHC rườm rà, phức tạp, khó thực hiện. 100% TTHC được cập nhật, công bố, công khai kịp thời tại bộ phận một cửa các cấp; đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu TTHC (Cổng Dịch vụ công quốc gia) và Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử theo đúng quy định. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; hoàn thành việc đưa thủ tục ngành dọc về thực hiện tại bộ phận một cửa theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *