Chỉ số cải cách hành chính

Chỉ số cải cách hành chính năm 2018: Nhiều đơn vị bị điểm trừ

Mới đây, UBND tỉnh đã công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 trên địa bàn. Kết quả này tiếp tục phản ánh tương

Sở Công thương dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2019 nhóm sở, ngành cấp tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND huyện và TP. Cà Mau. Theo đó, không có đơn

Cà Mau quyết tâm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, tỉnh Cà Mau xếp hạng 49, tăng 3 bậc so với năm 2018; chỉ số hài lòng cũng tăng 5 bậc so