Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tiến bộ trong cải thiện chỉ số PCI

Theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 vừa được công bố, cho thấy sau nhiều nỗ lực, tỉnh Cà Mau đạt kết quả tiến

Bàn giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

Sáng nay 17/7, UBND tỉnh hội nghị bàn giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2019.

Phấn đấu tăng nhiều bậc các chỉ số quan trọng

Theo những gì đặt ra, chỉ tiêu trong năm 2020, Cà Mau phấn đấu tăng ít nhất 5 bậc vị trí xếp hạng của Chỉ số cải cách hành chính (PAR

PCI tỉnh Cà Mau : Cần những giải pháp đột phá

Theo công bố, kết quả PCI của tỉnh Cà Mau năm 2018 xếp hạng 49/63 tỉnh, thành trong cả nước, thuộc nhóm trung bình cả nước, cải thiện tăng 2 hạng