hành lang lộ giới

Huyện Cái Nước: Gần 1.000 nhà ở, công trình vi phạm hành lang lộ giới

Thanh tra tỉnh vừa có kiến nghị Chủ tịch UBND chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Cái Nước với trách nhiệm người đứng đầu