HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX

Khai mạc Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX

Sáng nay 4/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh