Khai mạc Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX

Kinh tế – xã hội Cà Mau phát triển khá toàn diện

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đánh giá: Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội Cà Mau phát triển khá toàn diện.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tăng trưởng kinh tế đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP theo giá so sánh) tăng 7% so với năm 2018. An sinh xã hội và đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Ước đến cuối năm, có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu đạt khá cao như thu ngân sách nhà nước (chỉ tiêu ước không đạt là kim ngạch xuất khẩu, đạt 91,7%).

Nhấn mạnh tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, ông Trần Văn Hiện đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, chất lượng. Tập trung những vấn đề còn ý kiến khác nhau; phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được và những mặt hạn chế, yếu kém.

Quan tâm những vấn đề đã và đang được cử tri, dư luận nhân dân bức xúc; chất vấn trực tiếp thành viên Ủy ban, các cơ quan chức năng theo luật định. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi, sát hợp cho từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020 theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; hoàn thành tốt nội dung, chương trình Kỳ họp.

Còn những tồn tại đến từ sự chủ quan

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho biết, đến nay đã có 14/15 chỉ tiêu do UBND tỉnh đề ra đạt và vượt kế hoạch. Điển hình như: Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 5.500 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 14.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,72%… Trật tự xã hội ổn định, số vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, đường thủy giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhận diện rõ những tồn tại, khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, mà nguyên nhân là do các doanh nghiệp chủ lực xuất khẩu gặp nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh xuất hiện gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay còn khá chậm…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường, sáng ngày 4/12.

Bên cạnh nguyên nhân đến từ khách quan, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ những tồn tại đến từ sự chủ quan, mà trong đó công tác lãnh đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa quyết liệt, còn thụ động, trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm; quản lý địa bàn và tổ chức thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện từng lúc chưa thường xuyên…

Để thực hiện đạt 12 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, UBND tỉnh đề ra 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu các ngành hàng chủ lực theo hướng tập trung vào 4 nội dung: Hợp tác – Liên kết – Thương hiệu – Thị trường.

Trong phiên làm việc sáng nay, UBND tỉnh thông qua Quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018; tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2020; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa IX; trả lời ý kiến của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa IX; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *