HĐND tỉnh khóa IX

Khai mạc Kỳ họp thứ mười (bất thường) – HĐND tỉnh khóa IX

Sáng nay 4/10, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì Kỳ họp thứ mười (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX. Dự phiên khai mạc có Ủy viên BCH

Ban hành 11 nghị quyết HĐND tỉnh

UBND tỉnh sớm triển khai, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống; các cơ quan chuyên môn giám sát việc thực hiện các nghị quyết này, giúp công tác chỉ