Ban hành 11 nghị quyết HĐND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Hiện phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ tám (bất thường) – HĐND tỉnh Khóa IX.

Có 11 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp, gồm: Bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau năm 2019 các chỉ tiêu tỷ lệ dân số thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội; chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mô hình Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau làm vệ tinh cho Bệnh viện Nhi đồng 1giai đoạn 2 (2016 – 2020); điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2020; việc phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Cà Mau năm 2019; chấp thuận, bổ sung danh mục dự án sử dụng nguồn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2019 tỉnh Cà Mau; việc bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; việc chấp thuận Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 – 2020; ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau; quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nếu ăn cho học sinh là đối tượng thụ hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau; quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau; giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *