Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra các tờ trình trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh

Hội nghị tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về chủ trương xã hội hóa và một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo Nghị quyết, về mức thu một số dịch vụ tại các trường trên địa bàn phường thuộc TP. Cà Mau và thị trấn thuộc huyện, tiền ăn đối với bậc mầm non là 30.000 đồng/học sinh/ngày, bậc tiểu học là 33.000 đồng/học sinh/ngày. Tiền sinh hoạt 3.000 đồng/học sinh/ngày. Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình, tổ chức ngoại khóa, bậc mầm non 4.000 đồng/học sinh/ngày, bậc tiểu học 8.000 đồng/học sinh/ngày.

Đối với các trường trên địa bàn xã, mức thu tiền ăn đối với bậc mầm non là 27.000 đồng/học sinh/ngày, bậc tiểu học là 30.000 đồng/học sinh/ngày. Tiền sinh hoạt 3.000 đồng/học sinh/ngày. Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình, tổ chức ngoại khóa, bậc mầm non 4.000 đồng/học sinh/ngày, bậc tiểu học 5.000 đồng/học sinh/ngày.

Dự thảo Nghị quyết đồng thời quy định việc hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non, học sinh tiểu học thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học công lập và ngoài công lập; học sinh tiểu học, mầm non trong Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Cà Mau; trẻ em dưới 11 tuổi trong các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh.

Về thời gian thụ hưởng, đối với trẻ em dưới 11 tuổi trong các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh, thời gian thụ hưởng hằng năm tối đa 365 ngày/năm. Đối với trẻ em thuộc các đối tượng còn lại nêu trên thì thời gian thụ hưởng hàng năm tối đa 175 ngày/năm học. Định mức hỗ trợ là 1 hộp/ngày.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện sở, ngành tỉnh đóng góp ý kiến về quy định đối tượng thu, mức thu; đối tượng miễn, giảm để hình thành mới các khoản của Điều nhằm phù hợp với nội dung quy định…

Kết luận hội nghị thẩm tra, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, bà Ngô Ngọc Khuê đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *