hội nghị thẩm tra

Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra các tờ trình trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh

Chiều ngày 30/9, bà Ngô Ngọc Khuê, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết Kỳ họp

Sẽ hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng

Sáng ngày 24/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX. Tham

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Sáng ngày 23/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 12 HĐND

Đến năm 2025, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ xuống dưới 15%

Mức phấn đấu này được đề ra trong tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm

Ban Pháp chế thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết

Sáng ngày 18/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX.